Zaproś Masters_Opole_Dobrodzień_Popielów_29-31 maja

0%

 • Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej Zaproś Masters: " Tworzymy kulturę w małym miasteczku i wsi, czerpiąc z tożsamości miejsca oraz wielokulturowości", które odbędzie się w dniach 29-31 maja 2019 roku w Opolu, Dobrodzieniu i Popielowie.

  Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie NCK: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/zapros-masters-na-opolszczyznie-

  Rekrutacja:
  Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który dostępny będzie w dniach 26 kwietnia-13 maja 2019
  • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę: przesłać skan podpisanego OŚWIADCZENIA na adres kmichalska@nck.pl do 13 maja 2019 roku. Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres NCK (Barbara Michalczyk, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Bez oświadczenia zgłoszenie uznajemy za niekompletne i nieważne.

  Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:
  - pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
  - NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
  - dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety).

 • 1. Dane kontaktowe

 • 2. Dane kontaktowe: e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 3. Dane kontaktowe - województwo *

 • 4. Gdzie prowadzi Pani/Pani działania? Prosimy podać nazwę miejscowości i szacunkową ilość mieszkańców. *

  W przypadku działania w strukturach organizacji/instytucji prosimy podać jej siedzibę, w przypadku samodzielnych projektów jedno, główne wybrane miejsce ich realizacji.
 • 5. Adres korespondencyjny

  Prosimy o podanie adresu korespondencyjnego, na który prześlemy zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz paragon lub fakturę.
 • 6. Kto pokrywa koszty uczestnictwa w wizycie studyjnej? *

  Odpowiedź na to pytanie służy określeniu sposobu rozliczenia.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...